Student conference Politics and Policies

Politică și Politici

Conferință studențească

Eveniment anual
30 participanți

2 zile

Conferința “Politică și politici. Istorie, implementare și strategii pentru viitor” este organizată de către Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Studii Internațioanale și Istorie Contemporană, în parteneriat cu Asociația Tineretul ONU din România (UN Youth), filiala Cluj-Napoca, organizație neguvernamentală înființată și condusă de către tineri, ale cărei scopuri sunt promovarea şi încurajarea valorilor și activităților ONU în rândul tinerilor români, a societății românești și a comunității internaționale.

Obiective


Conferința își propune să ofere un cadru aprofundat de analiză a lucrărilor participanților, pe modelul promovat la nivel internațional de European Consortium of Political Research (ECPR), model numit Joint Sessions of Workshops. Conform acestui model, scopul prezentării unei lucrări la conferință este în primul rând de a genera discuții elaborate asupra lucrărilor participanților.

Rezultate

– șase ediții ale conferinței
– participanți de la toate ciclurile de studii: licență, masterat și doctorat
– edițiile anterioare sprijnite financiar de către Ministerul Educației și Rațiu Family Foundation

Format și metodologie

Conferința îşi propune să participe la sprijnirea procesului de profesionalizare a viitoarei generaţii de cercetători în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi în domeniile conexe.

Formatul care a ghidat organizarea conferinţei „Politică şi Politici” este cel propus la nivel internaţional de European Consortium of Political Research (ECPR). Pe lângă conferinţele academice obişnuite, această organizaţie a propus şi evenimente de tipul „Joint Sessions of Workshops”, în care se oferă feedback consistent pentru lucrări de cercetare aflate în curs de elaborare a designului de cercetare.

Format

Sesiunile de lucru vor avea un moderator (chair) și un evaluator (discussant) ce va realiza o evaluare a lucrării prezentate și va formula recomandări de ordin teoretic și metodologic în vederea îmbunătățirii acesteia.

-Moderatori(chair) și evaluatori(discussants) de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași și SNSPA

Grup țintă

Sunt invitați să participe:

  • studenți care își pregătesc proiectele de cercetare în cadrul competiției Burse de cercetare științifice.
  • studenți care își pregătesc lucrările de licență si disertație
  • studenți care își pregătesc proiectele de cercetare în vederea derulării unor mobilități Erasmus
  • studenți care doresc să-și disemineze rezultatele cercetării în cadrul unei conferințe academice

About Us

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie și Filosofie
Str. Kogălniceanu nr.1, 40084
Cluj-Napoca
Romania

Webpage-Universitatea Babeș-Bolyai


Contact us

natalia.cuglesan@ubbcluj.ro

More Ways to Get In Touch