Call for Papers(2022)

Conferința studențească

Politică şi Politici: Istorie, implementare şi strategii pentru viitor

4-6 Noiembrie 2022
30 participanți
3 zile

Costurile de cazare și transport(parțial)acoperite pentru 10 participanți din alte centre universitare

Costurile de masă asigurate pentru toți participanții

Conferinţa naţională „Politică şi Politici: Istorie, implementare şi strategii pentru viitor” este un eveniment academic dedicat studenţilor de la toate ciclurile de studii prin care principalul organizator, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, îşi propune să participe la sprijnirea procesului de profesionalizare a viitoarei generaţii de cercetători în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi în domeniile conexe.

Sunt invitați să participe studenți care își pregătesc proiectele de cercetare în cadrul competiției Burse de performanță. care își pregătesc lucrările de licență si disertație, cei care își pregătesc proiectele de cercetare în vederea derulării unor mobilități Erasmus/CEEPUS sau cei care doresc să-și disemineze rezultatele cercetării în cadrul unei conferințe academice

Date importante:

– Deadline-ul pentru trimiterea abstractului: 15 Octombrie 
– Notificarea participanților: 17 Octombrie
– Desfășurarea conferinței: 4-6 Noiembrie

Ediția a VII-a

Formatul conferinței

Conferința este un laborator de cercetare care oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a-și perfecționa abordările metodologice și de cercetare în domeniile istorie, relații internaționale, studii europene și științe politice

Sesiunile de lucru vor avea un moderator (chair) și un evaluator (discussant) ce va realiza o evaluare a lucrării prezentate și va formula recomandări de ordin teoretic și metodologic în vederea îmbunătățirii acesteia.


About Us

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie și Filosofie
Str. Kogălniceanu nr.1, 40084
Cluj-Napoca
Romania

Webpage-Universitatea Babeș-Bolyai


Contact us

natalia.cuglesan@ubbcluj.ro

More Ways to Get In Touch